06 - 53 27 66 12 dick@keijman.com
Selecteer een pagina

OVER MIJ

Dick Keijman is in 1956 in Rhenen geboren, Na mijn opleiding elektronica en radiotechniek heb ik een aantal jaren als Radio Officier op koopvaardij-schepen rond de wereld gevaren. Terug in Nederland werkte ik als computer-technicus bij een automatiseringsbedrijf, onder andere voor Nederlandse politiekorpsen. Met deze technische kennis en ervaring heb ik vervolgens meer dan 20 jaar overheden en bedrijven geadviseerd in hun automatiserings-oplossingen in opdracht van zowel Nederlandse als Amerikaanse computerbedrijven. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig specialist aan de op deze website genoemde activiteiten.

ONZE DIENSTEN

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Neem gerust contact met ons op om gedetailleerder op de dienst in te gaan.

Communicatie

Communicatie een (erg) breed begrip. Ik wil dat graag in twee hoofdrichtingen opdelen:
A. COMMUNICATIE in de zin van (elektronische) gegevensoverdracht: Hierin ben ik actief op het gebied van glasvezel-, DSL-techniek, internetaansluitingen, Wifi-netwerken en de verbetering daarvan. Gekwalificeerd Fiber (FttH) en xDSL-expert met kennis van FttH, DSL, VDSL, Wifi en bekend en bevoegd om te werken met de technieken van Delta, Caiway, KPN, T-Mobile, Youfon, Solcon, Freedom Internet. Mijn achtergrond in de radiotechniek is hierbij erg waardevol. Daarnaast kan ik u helpen met de inrichting en het onderhoud van uw Computers, Email, etc.
B. COMMUNICATIE in de zin van communicatie tussen mensen, Mijn meer dan 20-jarige commerciële ervaring in de top van overheid en bedrijfsleven resulteren in vaardigheden en inzicht in mensen, processen en organisaties.

Elektronische apparaten

Keijman Communicatie & Services (KCS) helpt bij het gebruik van allerlei elektronische apparaten: pc’s, tablet’s, digitale camera’s, mobiele telefoons – en nog veel meer.

Gemak dient de mens. De complete cd-collectie op de mobiele telefoon. Een hele boekenkast in de e-reader. Bellen via het navigatiesysteem. En filmen met de tablet. Mooi dat al die slimme apparaten zo veel kunnen. Maar soms ook wel verwarrend. En is het allemaal even nuttig? Dat verschilt natuurlijk per persoon. KCS leert u graag stap voor stap wat de mogelijkheden zijn van al uw apparaten. In uw eigen tempo. En volgens uw persoonlijke wensen en behoeften.

Veilig wonen/Domotica

Enkele voorbeelden van activiteiten om veilig en comfortabel in uw eigen woning te blijven wonen:
Binnenshuis: Aanpassingen om veilig en comfortabel te (blijven) wonen in uw eigen woning. Inventariseren van uw behoeften en wensen. Opstellen van realistische begroting en advies over mogelijke subsidies.

Domotica: Met behulp van professionele elektronische hulpmiddelen uw woning veiliger en plezieriger maken. Denk hierbij ook aan alarmeringssystemen, camera-observatie etc.

Elektronica, Elektriciteit: Aanleg van beveiligingssystemen, camera’s, extra wandcontactdozen voor een veilige woonomgeving, goede verlichting en het wegwerken van bekabeling.

Commerciële diensten

Representatief voor uw organisatie. Inventarisatie van nieuwe mogelijkheden bij uw bestaande relaties; Op senior niveau kennismaken met uw gewenste prospects; aftasten van mogelijkheden of barrières bij verandering of (dreigende) conflicten; Brenger van (goed of minder goed) nieuws; Daar waar u de vaste relatie tussen u of uw account manager met een bestaande relatie niet wilt verstoren kunt u mij inzetten om boodschappen te brengen en mogelijke conflicten te managen.
Mijn ervaring als verantwoordelijke voor Noord-Europa en Scandinavië om zeer significante veranderingen met grote impact op zeer hoog niveau goed te managen zijn een meer dan uitstekende basis om u hierbij te assisteren.
Schrijven van brieven, offertes, aanbestedingen, lastige brief, belangrijke aanbesteding, pakkende offerte opstellen? Mijn jarenlange ervaring als senior account manager voor high-end, fault tolerant computersystemen, applicatie-software, aanbestedingstrajecten en vooral het benoemen en beschrijven van de onderscheidende diensten komen daarbij zeker van pas.

Administratieve diensten

Hulp bij het op orde brengen en houden van uw administratie. Alle documenten die van belang zijn, zoals verzekeringspapieren, bankafschriften, lidmaatschappen, abonnementen gaan we verzamelen en op een voor u handige manier overzichtelijk opbergen. Vaak ontdekt u dubbele verzekeringen of ongewenste abonnementen. Het rubriceren en overzichtelijk maken van uw rekeningen, bonnetjes en andere zaken voor uw jaarlijkse belastingopgave maakt het uw belastingconsultent een stuk eenvoudiger.

Contactformulier

Neem geheel vrijblijvend contact en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Keijman Communicatie & Services

De Helling 11
3911 VB Rhenen

E: dick@keijman.com

M: 06 53 27 66 12

KvK: 30192636

Bank: NL24 ABNA 0811 4301 54

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u een e-mail te sturen dan wel om telefonisch contact met u op te nemen. Door het verzenden van dit contactformulier gaat u hiermee akkoord. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.
Privacyverklaring

Keijman Communicatie en Services, gevestigd aan De Helling 11, 3911 VB Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dick Keijman is de Functionaris Gegevensbescherming van Keijman Communicatie en Services Hij is te bereiken via dick@keijman.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keijman Communicatie en Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dick@keijman.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keijman Communicatie en Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Keijman Communicatie en Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keijman Communicatie en Services) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keijman Communicatie en Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 maanden voor alle verzamelde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keijman Communicatie en Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Keijman Communicatie en Services heeft geen overeenkomsten met derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keijman Communicatie en Services gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keijman Communicatie en Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dick@keijman.com. Houdt u rekening met de hierboven vermelde bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keijman Communicatie en Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dick@keijman.com.